105 Ons verblijf

Eerder schreef ik al dat de zomer mij de mogelijkheid geeft me te bezinnen. Ik vind aan zee zingeving met mijn familie. De liefde voor elkaar geeft verbondenheid. Ieder maakt zijn eigen web in dit leven. De draden daarvan kruisen een ander web en zo zijn we allemaal verbonden. Zelfs al woon je op een…

Continue Reading

70 De Eifel

Luit: “Elke vakantie gaan we naar een ander land!” Muze: “We zijn al naar België en India geweest.” Luit: “En naar…

38 Vloedgolf

Afgelopen nacht droomde ik dat ik in een warm land was. Ik ging zwemmen in een zwembad waar geen water in…

37 Mindfulness

Anderhalf jaar geleden woonden we 3 maanden in India. Ons dagelijks ritme nu is niet anders dan daar. Oke’, we trekken…

35 Skiën

Af en toe een leuke ritme verstoring in dit leven geeft ons veel energie. We zijn natuurlijk die 3 maanden naar…